آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رستا گله داري

1389/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا عيدي وندي

1383/05/31

دبستان دخترانه سما

صفا اكبري بيرگاني

1386/05/30

دبستان دخترانه سما

اوا هيهاوند

1386/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنيامين بهادري بيرگاني

1383/05/31

دبستان دخترانه سما

آيلين صالحي پور

1388/05/24

دبستان پسرانه سما

محمدامين عالي وند

1386/05/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سورن بهادري

1383/05/27

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد مهرابي

1386/05/28

دبستان پسرانه سما

محمد ارزاني بيرگاني

1387/05/27