آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

یسنا کریمی پاکدامن

مسابقه: نامه ای به امام و خاطرات زیارت رضوی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ماهان سياه پور

1388/08/04

دبستان دخترانه سما

راحيل مندني زاده

1387/08/05

دبستان دخترانه سما

نازنين مرادي

1386/08/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امين صادقي حسنوند

1383/08/05

دبستان دخترانه سما

لاوين نادمي

1388/08/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه جهانگيري نژاد

1388/08/03

دبستان پسرانه سما

امير احمدي نژاد

1385/08/06

دبستان پسرانه سما

آراد اشترايه

1389/08/04

دبستان دخترانه سما

پانيذ عادلي

1390/08/03

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا موسوي

1385/08/04

دبستان دخترانه سما

شينا مرتضي

1385/08/08