آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه باقری

1386/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومان صالحي

1383/02/08

دبستان دخترانه سما

ستايش امامي

1388/02/06

دبستان پسرانه سما

رضا حموله

1386/02/08

دبستان پسرانه سما

محمداسماعيل حسين پور

1388/02/02

دبستان دخترانه سما

سارينا رضايي

1388/02/06

دبستان دخترانه سما

آسنا اسدپور

1389/02/05

دبستان پسرانه سما

رضا پوراميدي

1386/02/04

دبستان پسرانه سما

نيما غريبي

1386/02/05

دبستان پسرانه سما

ارشيا يوسفي

1386/02/04

دبستان دخترانه سما

راحيل خدادادي

1388/02/02

دبستان دخترانه سما

نرگس رنجبر برازجان

1386/02/03