آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام قنبري

1384/04/07

دبستان دخترانه سما

روژان كياني

1386/04/05

دبستان دخترانه سما

ندا غريبي بليوند

1385/04/07

دبستان پسرانه سما

طاها شعباني

1389/04/06

دبستان پسرانه سما

محمدحسين هادي زاده

1387/04/04

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا علاسوند

1386/04/03

دبستان دخترانه سما

الهه اعتضايي

1390/04/02