آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

دلارام قاضياني

1386/12/28

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد اكبري

1388/12/23

دبستان دخترانه سما

مبينا احمدي

1384/12/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل حسين بور

1382/12/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين حافظي آلوقره

1384/12/29

دبستان دخترانه سما

صدف صفر پور كا كش

1389/12/25

دبستان دخترانه سما

ارتينا تقي پور

1388/12/25