آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آيدا بهادري بيرگاني

1384/10/23

دبستان پسرانه سما

سورنا بابا احمدي جهانگيري

1389/10/28

دبستان دخترانه سما

آمينا كمالي پور

1387/10/27

دبستان پسرانه سما

برديا سلطاني

1386/10/25

دبستان پسرانه سما

جعفر عبداله خاني

1386/10/25

دبستان پسرانه سما

اهورا خسروي بختياري

1385/10/26

دبستان پسرانه سما

مرصاد گودرزي زاده قلاوند

1387/10/24