آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ضرب المثل

اسماعیل شاهرودی

مجموعه ای از ضرب الم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زیارتگاههای منطقه بختیاری

حاج موسی حاجت پور

زیارتگاههای بختیاری

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومان صالحي

1383/02/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه باقری

1386/02/08

دبستان پسرانه سما

نيما غريبي

1386/02/05

دبستان پسرانه سما

رضا پوراميدي

1386/02/04

دبستان پسرانه سما

محمدامين مرادي

1386/02/04

دبستان دخترانه سما

راحيل خدادادي

1388/02/02

دبستان دخترانه سما

آسنا اسدپور

1389/02/05

دبستان پسرانه سما

رضا حموله

1386/02/08

دبستان پسرانه سما

ارشيا يوسفي

1386/02/04

دبستان دخترانه سما

سارينا رضايي

1388/02/06